Informace ke zřízení 8letého gymnázia

Žádost o zřízení oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium osmileté nebyla ze strany MŠMT ČR ke dni 31.1.2017 vyřešena. Jelikož se jedná o hraniční datum, nebude pro školní rok 2017/2018 toto studium na naší škole otevřeno.