Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Oznámení

verejnospravni_cinnost_17

Studium uchazečů, kteří budou přijati do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost pro školní rok 2017/2018, bude po celé čtyři roky probíhat na Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410.

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2017/2018

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání v pdf.

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické v pdf.

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf.

Soutěž z německého jazyka

V úterý 14. 2. proběhla na škole soutěž o nejlepší prezentaci v německém jazyce. Žáci měli za úkol představit náš region německy mluvící skupině.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší práce.

Po odborné konzultaci s vyučujícím IVT se předmětová komise německého jazyka rozhodla takto:

  1. místo – žáci 3. B Piskoř Tomáš a Jakub Alexa
  2. místo – žáci 1. B Matyáš Crhák a Petr Gryžboň
  3. místo – žákyně 2. A Kateřina Honešová a Barbora Kavková
  4. místo – žákyně 2. S  Jana Sochrová a Denisa Baštová

První tři místa byla odměněna vyučujícími německého jazyka.

Astronomická olympiáda – krajské kolo kategorie C, D (1. a 2. ročník)

Krajského kola Astronomické olympiády se mohou zúčastnit pouze úspěšní řešitelé školního kola. Krajské kolo se skládá  z následujících částí:

  • A – online přehledový test – odkaz
  • D – pozorovací a/nebo praktická úloha
  • B, C – teoretické úlohy korespondenční části – odkaz
  • E, F – prezenční část (novinka)

Část A, B, C, D probíhá v domácím prostředí do 27. března a prezenční část E, F proběhne dne 27. 3. 2017 v dopoledních hodinách v učebně fyziky.

Předmětová komise fyziky chválí zapojené žáky a přeje mnoho úspěchů a bystrou mysl při řešení.

 

 

Pohár vědy 2017 – POLARIS

Dnes 18. 2. 2017 byly zveřejněny výsledky 1. kola Poháru vědy 2017 – Polaris. Z naší školy se zapojily do této mezinárodní soutěže čtyři týmy: Bizoni – 1.A pod vedením Mgr. Tomáše Horuta, Fraktál – 2.A a Atraktor – 3.A pod vedením Mgr. Hany Hůlové a tým Polárka – pod vedením Mgr. Libora Lepíka.

Předmětová komise chválí všechny zapojené týmy a gratuluje vítězům tohoto kola, který obdržel plný počet bodového zisku. Jedná se o tým Atraktor, který tvoří 15 žáků ze třídy 3.A. Jeho vítěznou práci si můžete prohlédnout zde: Atraktor

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 proběhl na naší škole den otevřených dveří.

Zájemci o studium si mohli prohlédnout jazykové učebny, chemickou laboratoř, odbornou učebnu chemie, biologickou laboratoř, fyzikální učebnu, tělocvičny, odbornou učebnu pro předmět umění a kultura, počítačové učebny, odbornou učebnu pro obor veřejnosprávní činnost a další prostory naší školy.

V učebně fyziky předváděli své pokusy žáci z 3. A, kteří se nacházejí na fotkách.

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

Dne 1. února se uskutečnilo okresní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnily 2 žákyně naší školy.

Výsledky – Dominika Nguen – 4.B – umístila se na 2. místě a postupuje do krajského kola

                – Renáta Šamajová – 3.B – umístila se na 9. místě

Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Dominice přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

PK českého jazyka