Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Důležité upozornění

Provozní doba sekretariátu o prázdninách

Po – Pá                 7.30 – 13.00 hod.


Zahájení školního roku pro žáky 1. – 4. ročníku pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 ve třídách.


Razítka na odběr obědů, na jízdné a ISIC karty se budou potvrzovat v týdnu od 28. 8.  do 1. 9. 2017.


V době od 24. 7. do 28. 7. 2017 nebudou dostupné žádné služby školní počítačové sítě.

Chemické soutěže a exkurze

Dne 28.6.2017 se uskutečnila exkurze z chemie pro třídu 1.B na téma VODA.

ŽÁCI NAVŠTÍVILI  ÚPRAVNU VODY VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ – NOVÉ VSI, kde byli podrobně seznámeni s rozvodem pitné vody v rámci MsK a provozem místní úpravny především z hlediska využití chemických látek.

Zároveň informujeme o zapojení žáků do chemických soutěží během 2. pololetí:   Výsledky v docx nebo v pdf.

Všichni soutěžící budou kromě předaných odměn ještě pozváni na společnou akci v měsíci září.

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme KRÁSNÉ PRÁZDNINY k načerpání sil do nových aktivit!

Jana Fucimanová, předsedkyně PK CHEMIE

Výsledky výtvarných soutěží

Předmětová komise Umění a kultury vyhlašuje výsledky výtvarných soutěží:

Soutěž „O nejlepší prezentaci k dějinám umění

  1. místo: Richard Blažek 2. A
  2. místo: Markéta Reichenbachová 2. B
  3. místo: Adéla Tomanovicsová 2. B

 

Soutěž O nejlepší výtvarnou práci:

  1. místo: Sabina Kožušníková, Veronika Mazochová, Nela Miková 1. B =kolektivní práce – mozaika
  2. místo: Benjamin Petržela  2. A
  3. místo: Veronika Eliášová  1. A

Drobná sladká odměna vás nemine.

Za PK UK Eva Haganová