Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 75 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Zahájení školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve šk. roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Výuka všech tříd denní formy vzdělávání bude zahájena v jejich učebnách ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hod.

U večerní formy vzdělávání bude výuka zahájena 1. září 2016 v 15.00 hod.

Výuka podle rozvrhu pro večerní formu vzdělávání začne v pondělí 5. září 2016.